Analizler

E-ticaret ve e-ihracat ekosistemine odaklanan yuvarlak masa çalıştayları düzenler. Çalıştaylarda; kamudan üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve Ecom Leaders Club üyeleri yer alır. Ekosistemin mevcut durumu, sorunlara çözüm önerileri ve iyileştirme çalışmalarının ardından WORLDEF’in hazırladığı raporlar ilgili taraflarla paylaşılır.

Covid-19 Pandemisinin E-Ticaret Sektöründe Yarattığı Fırsat Ve Tehditler

13 Şubat 2021

Covid-19 Pandemisinin E-Ticaret Sektöründe Yarattığı Fırsatlar Ve Tehditler

13 Şubat 2021