worldef-banner 2024 istanbul
Ara
Close this search box.

HAKKIMIZDA

İşbu Çerez Kullanımı Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVK Kanunu”) m. 10 ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Worldef Global Organizasyon A.Ş. (“Worldef” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Bu metnin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler. 

Worldef olarak, internet sitelerimizi (“Site”) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden faydalanmaktayız. 

Worldef olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamıza yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz. 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://worldef.net/saklama-ve-imha-politikasi/  adresinde yer alan Worldef Global Organizasyon Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler 

Worldef olarak Site’de kullanılan çerezler, KVK Kanunu m. 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak KVK Kanunu m. 4’te belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak işlenmektedir. Worldef olarak Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: 

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla kullanılan “Zorunlu Çerezler”: Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu m.5/2-c uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVK Kanunu m.5/2-f uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir. 
 • Site’yi analiz etmek, Site’nin performansını arttırmak amacıyla kullanılan üçüncü taraf “Performans Çerezleri”: Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla Kanun m.5/1 kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. 

 

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Site’de Kullanılan Çerezler Çeşitleri 

Aşağıda Site’de kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Site’de aşağıda belirtilen hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. 

Çerez  İsim, Süre  Çerez Tipi, Açıklama ve Tercihler 
Analitik Çerezler 
Google analitikleri  [VAR]  

_ga[2 Yıl]  

_ga[2 Yıl]  

_gid[2 Gün] 

Üçüncü Taraf Çerez (Google) 

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. 

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. 

Teknik Çerezler 
Oturum  [VAR] statamic_session[20 dk]  Birinci Taraf Çerez 

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. 

Tarayıcı ayarları aracığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkünüdür. 

Google reCaptcha    Formlardaki güvenlik için kullanılmaktadır. 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği  

Worldef olarak işlediğimiz kişisel verilerinizi, Kanun’un 8. ve 9. maddesi başta olmak üzere ulusal mevzuata uygun olarak üçüncü şahıslara aktarabilmekteyiz. 

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarabiliriz.  

Site üzerinde kullanılan bazı çerezler Şirket haricindeki üçüncü parti servis sağlayıcı yurt dışında mukim Google tarafından sağlanmaktadır. Bu üçüncü parti çerezler, istatistiksel verilerin toplanmasını ve bu şekilde Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.  

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz Site’nin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlamak amacıyla yurt dışında mukim Google Inc. ile, açık rızanıza dayalı olarak paylaşılmaktadır.  

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?  

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak tarayıcı üzerinden bazı çerezlerin kapatılması halinde Site’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz. 

Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:  

 • Ziyaretçiler, Site’de görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, ziyaretçilerin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devrede bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. 
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir. 
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız. 
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. 
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. 
Adobe Analytics   http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html 
AOL  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser 
Google Adwords  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 
Google Analytics  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Google Chrome  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Internet Explorer  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
MozillaFirefox  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Opera  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
Safari  https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR 

 

İlgili Kişilerin Talepleri 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler; 

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, (indirme linki) linkinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya mevzuatta öngörülen sair yöntemler ile Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. 

Days
Hours
Minutes
Seconds