Tüm Etkinlikler

WORLDEF, Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu ile düzenlediği etkinliklerde e-ihracatı ve e-ticareti KOBİ’lere ve perakende markalarına daha ulaşılabilir yapmayı hedeflemektedir!

Sponsorluk Bilgi Talep Formu

Stant Bilgi Talep Formu