WORLDEF BUSINESS SCHOOL
“Türkiye’nin MEB Onaylı
İlk ve Tek E-İhracat Okulu”

WORLDEF BUSINESS SCHOOL
“Türkiye’nin MEB Onaylı İlk ve Tek E-İhracat Okulu”

E-İhracat

Eğiticinin Eğitimi

Konusunda uzman kişilerden birebir eğitim alarak e-ihracat ve e-ticaret konusunda uzmanlaşmak ister misiniz?

E-ihracatı hem stratejik hem de operasyonel düzeyde öğrenerek, Türkiye’nin bu konuda yetkin ve sayılı eğitmenlerinden olabilirsiniz. 

destekleriyle

WORLDEF BUSINESS SCHOOL'un Sertifikalı E-İhracat Eğitmeni Olma Fırsatı

Kısaca WBS

E-ihracat ekosisteminde Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası eğitim, etkinlik ve danışmanlık organizasyonu olan WORLDEF, İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile yoğun bir işbirliği içindedir. Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu taşımaktadır.

2019 yılı itibariyle, WORLDEF’in ana iş ortağı Türkiye İş Bankası; TRT ise ana medya sponsoru olmuştur. Diğer yandan, MasterCard, Google, DHL ve UPS gibi uluslararası şirketler WORLDEF’i desteklemiştir.

WORLDEF BUSINESS SCHOOL (WBS), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış Türkiye’nin ilk ve tek e-ticaret ve e-ihracat okuludur. WBS, Türkiye’de ağırlıklı olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları ve kalkınma ajanslarının yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı ile de eğitim işbirlikleri yapmaktadır. E-ihracat uzmanlarının yer aldığı WBS’de, e-ticaret ve e-ihracat için temel, orta ve ileri düzey uzmanlık seviyelerinde online ve sınıf eğitimleri sunulmaktadır. 2020 itibariyle WBS bünyesinde 5 binden fazla katılımcıya e-ihracat eğitimi verilmiştir.

Bizi Tercih Eden Kurumlar

Eğitim Programı Hakkında

Hızla gelişen ve dijitalleşen dünyamızda elektronik ortamda mal ve hizmetlerin satış oranı ve bu alanda yeni kurulan şirket sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu durum, e-ticarete ilgi gösteren kişiler için hem kariyer hem de girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Artan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş ve donanımlı işgücünü de gerekli kılmaktadır. Diğer yandan ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok destek ve kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar kullanılarak yeni e-ticaret fikirleri başarılı şirketlere dönüşebilmektedir.

E-ticaret özellikle ”pandemi” sürecinde KOBİ’ler için yeni bir satış kanalı olmakla kalmamış, ”yeni pazarlara ulaşma”, ”sepet tutarını büyütme” ve ”ürün çeşitliliğinin arttırılması” gibi konularda hayati derecelerde katkı sağlamıştır.

E-ihracat ya da sınır ötesi e-ticaret, global pazarlara açılmanın en pratik yoludur. Firmaların ilgisi giderek e-ihracata kayıyor. Sınır ötesindeki pazarlarda satış kapasitesi, firmaların iştahını kabartıyor. Bu sebeple e-ihracat eğitmen ve mentörlerine ihtiyaç da giderek artıyor.

WORLDEF BUSINESS SCHOOL bünyesindeki e-ticaret ve e-ihracat profesyonellerinin verdiği E-Ticaret Eğitmen Yetiştirme Programı ya da eğiticinin eğitimi, kapsamlı bir eğitimdir. E-ticaretin tüm dinamiklerinin öğretildiği bu eğitim programında katılımcılar, hedef gruplarına e-ticareti öğretebilecek, çeşitli sınıf aktiviteleri yapabilecek ve kariyerlerini geliştirecek seviyeye gelmektedirler.

Eğiticinin Eğitimi İle Kazanımlarınız

80+ Saat Profesyonel E-İhracat Eğitimi

WORLDEF Business School'da Eğitmen Olma İmkanı

Özel
Mentörlük Desteği

WORLDEF Network'ü
ile Etkileşim

A’dan Z’ye
E-İhracat Kitabı

Tüm Cihazlardan
Erişim

Online ve Fiziksel (Hibrit)
Eğitim Modeli

Özgün ve Zengin
İçerikler

Eğitim Programında Neler Var?

1. Online Canlı E-İhracat Eğitimleri

10+ Sektöründe Uzman Eğitmen

Sınırsız Online Tekrar Hakkı

25+ Müfredat Başlığı

Kapsamlı E-İhracat Eğitimleri

E-İhracatta Devlet Teşvikleri

Dijital Pazarlama

Amazon'da Satış

E-İhracatta Ödeme Sistemleri

Yurtdışında Şirket Kurma

Lojistik & Gümrük

2. Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİM SÜRESİ:     

Amaç: Katılımcılara uygulamalar yaptırılarak ve yaşatarak profesyonel eğitmenlik becerileri kazandırmak

HEDEF KİTLE:  Eğitmenler ve eğitmen adayları

KATILIMCI SAYISI:  25 kişi ile sınırlıdır

İçerik:

 1. Androgoji
  1. Eğitimle İlgili Kavramlar
  2. Öğrenme Aşamaları (nasıl öğreniriz?)
  3. Program Tasarımı(Temel)
 • İhtiyaç Analizi
 • Program Geliştirme
 • Planlama
 • Uygulama
 • Ölçme ve Değerlendirme
 1. Sunum Hazırlama (Temel)
 2. Eğitim & Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri
 • Sunuş yoluyla öğretme (Düz anlatım)
 • Buluş yoluyla öğretme (Soru-cevap, tartışma, grup tartışmaları)
 • Araştırma soruşturma yoluyla öğretme – yaşatarak öğretme (vaka analizi, role uygulamaları, beyin fırtınası, yapma/uygulama…)
 1. Eğitimci Olmak
  1. İyi Eğitimcinin Özellikleri ve Sorumlulukları
 • Katılımcı açısından
 • Sınıf içi öğretme davranışları açısından
 • Sınıf yönetimi açısından
 • Kişilik özellikleri açısından
  1. Eğitici Hataları
  2. İletişim Becerileri
 • İletişim süreci
 • Sözlü iletişim
 • Sözsüz iletişim (Beden dili)
  1. Etkili Eğitim Verme
 • Kendilerine dışarıdan bakış ve değerlendirme
 • Eğitim ve Öğretim Tekniklerini uygulayabilme (Grup Çalışması, Beyin fırtınası, Role Playing, …)
 • Sunuş yapabilme
 • Ses kullanımı
 • Beden dili kullanımı
 • Sınıf/eğitim salonu kullanımı
 • Katılımcı etkileşimi
 1. Eğitim Sürecinin ve Sınıfın Yönetimi
  1. Eğitim öncesi hazırlık
  2. Eğitim sürecinin yönetimi
  3. Katılımcı yönetimi
  4. İnteraktivite
 • Aktif eğitimin temel taşları
 • Beş duyunun kullanımı
 • Katılarak öğrenme
 • Yaşayarak öğrenme
 • Başlangıçtan itibaren aktif katılım sağlama
 • İlgi çekme
 • Çengel atma
 • İlgiyi canlı tutma
 • Eğlendirme
 • Dinamik olma
 • Eğitimi unutulmaz kılma
 • Örneklemeler
 • Görsel kodlama
 • Etkili özet yapma
 • Eğitimlerde kullanılabilecek oyun örnekleri
 • Eğitim oyunları çeşitleri
 • Isınma oyunları
 • Tekrar ve özet oyunları
 • Konu uygulamaları
 • Eğitimlerde oyunların nasıl kullanılır
 • Amaç, içerik, süre, zamanlama

EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİ

 

 KonuSaat
Modül 1E Ticarete Giriş6
E-Ticaret Yazılım Altyapısı6
Desing Thinking İle Müşteri İlişkileri3
Modül 2E-İhracat Temel Bilgiler ve Pazar Analizi4
Global Pazaryerlerinde Satış2
E-İhracat’ta Lojistik, Gümrükleme Ve İade Süreçleri6
Dijital Pazarlama16
 Vaka Analizi Çalışması (Dijital Pazarlama)1
Modül 3E-Ticaret Hukuku3
E-Ticaret Başarı Hikayeleri3
E-ihracat Devlet Teşvikleri1
 Vaka Analizi Çalışması (E-İhracat Check List)3

Modül 4

Eğiticinin Eğitimi  1. Gün6
Eğiticinin Eğitimi 2. Gün6
Eğiticinin Eğitimi 3. Gün6
 Şirket Ziyareti ve Analiz – 4 Grup- 4 İşletme Ziyareti6
 
 

E-Commerce Growth Plan Sunumu ve Jüri Değerlendirmesi

                                                                                                                                                       Toplam:  84 Saat

6

Eğitime Katılanlara

2950 TL Değerindeki

HEDİYE

Eğitmenlerimiz

Orxan Isayev
WORLDEF
Genel Müdür

Hasan Basri Demir
WORLDEF Business School
Eğitim ve Operasyon Direktörü

Burak Ertan
WORLDEF
Eğitmen

Levent Elmas
Lufian
E-Ticaret Direktörü

Ayşe Merve Karahal
WORLDEF
Eğitmen

Sedat Ateş
WORLDEF
Eğitmen

Erhan Dönmez
Ticimax
Eğitim Yöneticisi

Alara Bağzıbağlı
Bağzıbağlı&Erdem Hukuk Bürosu
Avukat

Aydın Karadöller
Fotometrik360
Kurucu Ortak

Önder Bakal
Doğtaş Kelebek
E-Ticaret Direktörü

Önder Türker
Patırtı
E-Ticaret Direktörü

Lee Cooper

Uğur Akbıyık
Lee Cooper
E-Ticaret Direktörü

Tolga Duman
İnter Patent
General Manager

Damla Erayhan
WORLDEF
Eğitmen

Betül Karol
Karol Hukuk Bürosu
Avukat

Eğitim Sonunda Verilecek Olan Örnek Sertifika

Eğitmenlik Yolculuğum

E-ihracat Eğiticinin Eğitimi Programına katılan kursiyerlerimiz, teorik ve uygulama derslerinden sonra ''eğitmenlik'' ve ''teorik'' sınava tabii tutulacaktır. Bu sınavı geçen kursiyerlerimiz ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, ihracatçı birlikleri ve e-ihracat yapmak isteyen şirketlere öncelikle ''WBS Eğitmen Adayı'' ''WBS Eğitmeni'' ve ''WBS Kıdemli Eğitmeni'' unvanları ile eğitmenlik kariyer yolculuğuna başlamaktadır.

Bizi Tercih Eden Kurumlar

Sık Sorulan Sorular

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı Sonrası Geçerli Bir Sertifika Sunuyor Musunuz?

Eğiticinin Eğitimi Programı sonrası WORLDEF BUSINESS SCHOOL onaylı ”Eğitmenlik Sertifikası” verilmektedir. WORLDEF BUSINESS SCHOOL dünyasına katılarak, kariyerinize ”WBS Referansı” ile başlayabilirsiniz.

Eğitmenlik Sertifikası Koşulları Nelerdir?

E-İhracat Sınavından 90 ve üzeri almak, Eğiticilik Sınavından ise jüri onayından geçmek.

Eğitimleri Telefondan İzleme İmkânım Var Mı?

Evet, tüm online eğitimlerimize telefon, tablet ve masaüstü bilgisayarınızdan erişim sağlayabilirsiniz.

Online Eğitimlere Ne Kadar Süre ile Erişim Sağlayabileceğim?

Online eğitimlere 1 yıl süre ile erişim sağlayabilirsiniz.

Eğitimler Sonrası Destek Sunuyor Musunuz?

Katılımcılar destek ve yardım almak için eğitim süresince konusunda uzman eğitmenlerin iletişim bilgilerine zaten erişim sağlayabileceklerinden ilerleyen süreçte de kendileriyle bireysel olarak irtibata geçebileceklerdir.

Eğitimlere Kimler Katılabilir?

 • E-Ticaret Profesyonelleri
 • Dijital Pazarlama Profesyonelleri
 • Eğitim Profesyonelleri
 • Akademisyerler, Koçlar, Mentörler

WBS Eğitmeni Olduğum Zaman ''Eğitmenlik Ücreti'' alabiliyor muyuz?

“WORLDEF BUSINESS SCHOOL Eğitmeni” unvanına sahip eğitmenlerimiz, katılım gösterdiği eğitimler için sözleşmeye bağlı olarak ücret hak etmektedirler.

1_wbs_beyaz

Sizi ARAYALIM

Eğiticinin Eğitimi

Adres:

WORLDEF Plaza – Armağanevler Mah. Akdeniz Cad. No:42 Ümraniye/İstanbul

Buraya kadar geldiysen eğitime ilgilisin demek ki. 😊 Eğitim hakkında bilgi almak için, yandaki butondan bize dilediğin zaman ulaşabilirsin. 👉👉👉

Buraya kadar geldiysen eğitime ilgilisin demek ki. 😊 Eğitim hakkında bilgi almak için, yandaki butondan bize dilediğin zaman ulaşabilirsin. 👉👉👉