orxan isayev
Yazar
Orxan Isayev

E-İhracat Nedir?

Kavramsal olarak e-ihracata sınırötesi e-ticaret de denebilir. İletişim çağında yaşadığımız aşikar. Dijitalleşmenin de desteği ile artık ülkeler bir şehir, dünya bir ülke haline dönüşmektedir. Bakış açısı olarak değerlendirmek gerekirse, günümüzde artık dünyadaki ülkeler giderek iç içe girmekte, hem kültürel olarak, hem de tüketici alışkanlıkları olarak birçok konuda yakınsamaktadır. ABD’de trend olan bir konu internet sayesinde çok hızlı bir şekilde yayılmakta ve dünyanın diğer ucundaki tüketicilerde de talebi oluşturmaktadır. Dolayısıyla ülkelerarası sınırlar zihinlerde zamanla yerini silmekte ve tek dünya, tek ülke, tek kültür haline gelmektedir. Tabi bu süreçte bölgesel kültürler de göz ardı edilemez. Kültürel yakınsama tabi ki çok uzun yüzyıllar alacaktır. E-ihracat’ta da ne kadar kültürlerarası yakınsama görünse de “Küresel düşün, yerel hareket et” mantığı burada da kendini göstermektedir.

Dünya genelinde e-ticaret hacmi hızla artmaktadır. Günümüz itibariyle 2 Trilyon ABD Dolarının üzerinde olan pazar hacmi sadece iki yıl içerisinde %50’ye yakın artış gösterecektir. Büyüyen pazarda en büyük kaldıraç etkisi e-ihracat sayesinde olacaktır. E-ihracat, diğer değişle mikro ihracat ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) kapsamında yapılan ihracata denir. ETGB kapsamında ihracat yapabilmek için ilgili gönderinin ağırlık olarak 150 kg, değer olarak toplam 7.500 EURO altında olması gerekir. Nasıl ki, Türkiye’de faaliyet gösteren web sitesi İstanbul’dan veya başka bir şehirden Van’a, Ankara’ya ürün gönderiyorsa, aynı şekilde artık ETGB sayesinde Almanya’nın Hans’ına, Amerika’nın Jon’una da ürün göndermek çok kolay hale gelmiştir. Geleneksel ihracat yönteminde işletmeler öncelikle ilgili pazarlarda distribütör veya işbirliği yapabilecekleri firmaları araştırmaları, bulmaları ve onlarla işbirliği süreçleri yapmaları gerekir. Ayrıca belirtilen firmaları bulsalar dahi ihracat sürecinde ihracat beyannamesi açmaları, çeki listeleri düzenlemeleri vb. gibi operasyonel süreçlere katlanırlar. Diğer taraftan gümrükleme işlemlerinde açılan her beyanname için ek masraflar ödemekle yükümlüdürler. Dolayısıyla hem operasyonel olarak, hem de maliyet anlamında işletmelere birçok yük düşerken, e-ihracat’ta bu gibi masraflara katlanmazsınız. Şöyle ki, ETGB lisansı olan lojistik firmaları ile çalışacağınız için yukarıda belirtilen bütün işlemler ilgili lojistik firması tarafından yürütülecek ve mikro ihracatını çok kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştireceksiniz.