Tüm Etkinlikler

WORLDEF,
Türkiye’yi bölgesel bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonu ile
düzenlediği etkinliklerde e-ihracatı KOBİ’lere ve perakende markalarına daha ulaşılabilir yapmayı hedeflemektedir!