world ecommerce forum
Yazar
World Ecommerce Forum

Konvansiyonel ticaretin yoğun olduğu dönemlerde teknoloji yatırımı terimi, bilgisayar ve sunucu satın almaktan öte bir anlam ifade etmese de günümüzün dijital dünyasında teknoloji yatırımı, çok daha geniş bir alanı kapsıyor. Yazılımlar, mobil uygulamalar, pazarlama programları, tüketiciyi daha yakından tanımak ve anlamak için kurulacak CRM sistemleri gibi birçok harcama kalemi, artık bu başlık altında değerlendiriliyor.

E-ihracata yönelmek veya hâlihazırda devam eden elektronik ticaret operasyonunuzu büyütmek istiyorsanız teknoloji yatırımlarınızın toplam bütçeniz içindekini payını artırmanız kaçınılmaz oluyor. 2017 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçları da sektörün yatırım planlarının bunu desteklediğini gösteriyor. Araştırmaya katılan online perakendecilerin %78'i önümüzdeki yıllarda teknoloji yatırımlarına ayıracakları payı artıracaklarını belirtirken, aynı gurubun %58'i ise bu artışın toplam yatırımlara oranının, en az %5 ila %15 olacağını öngörüyor.

Elektronik ticaret dünyasında teknoloji yatırımlarına bu kadar önem verilmesinin ve bu harcamaların daha da artırılması gerektiğinin düşünülmesi, elbette rasyonel sebeplere dayanıyor. Araştırmaya katılan online perakende sektörü devlerinin saydığı nedenlere daha yakından göz atalım:

Yeni Müşteriler Kazanmak

Müşteri uzayını sürekli genişletmek ve her zaman daha fazla potansiyel tüketiciye ulaşabilmek, online perakendecilerin en önemli hedeflerinden birisi oluyor. Araştırmaya katılanların %81'inin ilk sırada bu cevabı veriyor olması da bu tespiti güçlendiriyor. Ulaşabildiğiniz her yeni insanın düzenli alışveriş yapabilecek potansiyel müşterilere dönüşebilme ihtimali, bu erişim maliyetlerini kabul edilebilir kılıyor.

Dönüşüm Oranlarını Yükseltmek

Her yeni müşteriye ulaşmak, ek bir maliyet gerektiriyor ve bu çabanın boşa gitmemesi için dönüşüm oranlarının yükseltilmesi kaçınılmaz oluyor. %74 ile en çok alınan ikinci cevap olan dönüşüm oranının yükseltilmesi, e-ihracat platformunuzu ziyaret edenlerin satın alma sürecini tamamlamalarının önemine işaret ediyor. İşlek bir cadde üzerinde dükkânınız olduğunu; caddeden geçen herkesin içeri girdiğini, ama alışveriş etmediğini düşünün. Bunun maliyetlerinize negatif olarak yansıması kaçınılmaz bir netice oluyor.

Mobil Alışveriş Deneyimini Artırmak

Ortalama bir kullanıcının günde 3 saat akıllı telefon ile etkileşim içinde olduğunu düşünürseniz daha çok tüketiciye daha fazla noktada temas edebilmenin yolunun mobil alışveriş tecrübesinden geçtiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. %66 ile en çok verilen 3. cevap olan mobil alışveriş deneyimi artırma isteği, teknoloji yatırımları bütçenizi hazırlarken mobil segmente ayırmanız gereken payın önemini de vurguluyor.

Tekrar Eden Satışların Oranını Yükseltmek

Klasik pazarlamada sıkça kullanılan sadık müşteri deyimi, dijital dünyada var olan bir olgu değil. Dijital dünyanın tüketicilerinin; daha bilinçli, çok fazla kanaldan beslenen, her gün binlerce farklı mesaja maruz kalan ve kendileri için en avantajlı olana hızla ulaşabilen bir hedef kitle olduğu biliniyor. Onları düzenli alışveriş yapan müşterilere çevirebilme; uzun süreli ilişki kurabilme isteği, araştırmanın 4. sırada yer alan cevabına da anlam kazandırıyor. 

Elbette teknoloji yatırımlarından beklenenlerin tamamı, bunlar değil. Teknik altyapıyı güçlendirerek web ve mobil üzerinde hız artışı sağlamak,; satılan ürün ve dolayısı ile fatura sayısını yükseltmek, sosyal medyada güçlü bir varoluş için kuruma özel aplikasyonlar geliştirmek, çoklu kanal kullanımına uygun yazılım ve donanıma erişmek gibi pek çok neden, araştırma sonuçlarına yansıyan cevaplar arasında yer alıyor. Pazarlamacılar ile elektronik ticaret uzmanları, tüketiciyi daha iyi anlayabilmek için yapılacak yatırımların kesinlikle buna değer olduğu konusunda birleşiyor

E-ihracat Yapabilmek İçin E-ticaret Altyapıları ve Altyapı Çözümleri

Teknoloji yatırımlarının önemi yadsınamaz olsa da e-ihracata başlamak isteyen girişimcilerin ticari kapasiteleri ve öz sermayeleri, birbirinden farklı olabiliyor. Bu gibi durumlarda yeni başlayacak girişimciler veya işlerini büyütmek isteyen KOBİ'ler, farklı çözümlere yönelebiliyor. Mevcut uluslararası pazar yerlerine katılmak, hazır e-ihracat paket programları satın almak, bulut tabanlı elektronik ticaret çözümlerine abone olmak, kendi yazılım ekibini kurarak projeyi sıfırdan üretmek gibi birçok seçenek arasından tercih yapılabiliyor.

2019 yılında pazarlamacıların en yoğun olarak odaklandıkları teknolojik yatırım alanları kişiselleştirme, müşteri verilerini daha iyi anlamlandırma ve çoklu kanallar arası pazarlama olarak öne çıkıyor. Bu üç temel teknoloji eğilimi, pazarlamacıların işletmeleri başarılı bir şekilde yönlendirmeye devam etmelerini sağlıyor.

Kişiselleştirme Birinci Önceliğiniz Olmalı

Müşterilerin %75'i şirketlerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamalarını bekliyor. Aynı zamanda %50’den fazlası ise kendilerine sunulan hizmet ve ürün tekliflerin kişiselleştirilmesini bekliyor. Bu nedenle, kişiselleştirme çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor ve marka oluşturma, öncü üretim, müşteri kazanımı, müşteri tutma ve müşteri savunuculuğu gibi kavramları da beraberinde getiriyor. Günümüzde tüketiciler kişisel verilerin kullanımı ve paylaşımı konusunda çok titiz ve dikkatli olsa da, büyük çoğunluğu kendilerine sunulan özelleştirilmiş hizmet ve ürün teklifleri karşısında verilerini paylaşmayı güvenli buluyor.

Ayrıca, kişiselleştirme hakkında yayılan bilinç ve her ülkede ardı ardına çıkarılan kişisel bilgileri koruma kanun ve yönetmelikleri, şirket yöneticileri ve pazarlamacıları daha dikkatli ve hedef odaklı çalışma konusunda teşvik ediyor. Bu konuda pazarlama uzmanlarının en büyük yardımcısı ise yapay zeka teknolojileri. Tüketici verilerini analiz ederek bireylere en uygun hizmet veya ürün önerileri sunmak için gereken takip, analiz ve karşılaştırmaları yapabilen yapay zeka uygulamaları günümüzde reklamcıların ve pazarlamacıların bir numaralı yardımcısı haline geldiler.

 Müşteri Verilerini Anlama ve Anlamlandırma

 Pazarlamacılar için önemli veriler, e-posta açılma oranları, reklam tıklama oranları ve sepete ekleme oranları gibi sayısız farklı kaynaktan gelir. Bu bilgiler, doğru kişiyi doğru teklifle ve doğru zamanda karşılamalarını sağlar. 2017'de, pazarlamacılar için mevcut olan ve istatistiki anlam ifade eden veri kaynağı sayısı 10 iken sadece 2 yıl içinde pazarlamacıların beslendiği veri kaynağı sayısı %15 artış gösterdi. Artan veri girişi, bu verilerin aynı hızda işlenerek bilgiye ve satışa yönelik iç görüye dönüştürülmesini zorlaştırdığında veri tabanı yönetim platformları pazarlamacıların yardımına koştu.

Daha fazla veri, bir çok pazarlamacı halihazırda mevcut olan tüm verileri dahi anlamaya zorlanırken, daha geniş bir bakış açısı anlamına gelmiyordu. Çeşitli çözümlerin bir karışımı olarak sunulan veritabanı yönetim platformları, büyük veriyi segmente ederek anlamayı ve anlamlandırmayı kolaylaştırdı. Pazarlama teknolojisindeki hızlı büyüyen alanlardan bir diğeri de bu problem için geniş bir çözüm yelpazesi sunan veri yönetimi platformları oldu.

Başlangıçta, veritabanı yönetim platformları çoğunlukla reklam performansını izlemek ve medya kampanyalarını optimize etmek için kullanılıyordu. Fakat süreç içinde markalar kullanım alanlarını geliştirdi ve artık kişiselleştirmeden satış geliştirme fırsatlarını takip etmeye takar farklı alanlarda kullanılan veri tabanı yönetim platformları büyük veriyi işlemede vazgeçilmez bir yardımcı haline geldi. 

Kanallar Arası Pazarlama

Kanallar arası pazarlama yeni bir kavram olmasa da, çoğu müşteri artık şirketlerle iletişiminde ortalama 10 kanal kullandığından, iletişimde başarı elde etmek her zaman kolay değildir. Pazarlamacılar için en büyük zorluk ve öncelik, sayısız iletişim kanalı üzerinde sürekli aktif olan farklı segmentten farklı müşterilerine ulaşabilme ve onları dinleyerek anlayabilmektir. Çağrı merkezi, canlı web asistanı, sanal chat botları, elektronik posta, SMS, sosyal medya mesajları gibi çoklu iletişim kanalları müşterileri layığı ile dinlemeyi zorlaştırıp, mesajları kaçırmaya sebep olabilir. Bununla birlikte hayatımıza giren Omni-channel sistemi sadece iletişim kanalları arasında değil farklı satış kanalları arasında hareket eden müşterilere de ulaşabilme ve web, mobil, fiziksel mağaza, Facebook mağazası, Instagram Store gibi farklı alanlarda çoklu satış kanalları sunma fırsatı da vermiştir.

Yeni teknolojilerin entegrasyonu, işletmelerin müşteri deneyimini daha iyi hale getirebilmeleri için ileriye dönük etkili bir hamle olacaktır. Müşteri etkileşimi üzerinde en büyük değişim gücüne sahip olması beklenen yeni pazarlama teknolojileri veri toplama ve kişiselleştirme, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri olarak öngörülmektedir.