ÇİN E-TİCARET PAZARI

ÇİN HALK CUMHURİYETİ E-TİCARET YOLU İLE PAZARA GİRİŞ HAKKINDA ARAŞTIRMA RAPORU

1990’lardan bu yana, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda küreselleşme hız kazanmış ve küresel iş yapış biçimleri önemli ölçüde değişmiştir. E-ticaret, özellikle son dönemde, küresel ticaret ağının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Birçok sektör internetin gelişiminin ardından önemli bir dönüşüm geçirmiş ve modern yaşamın sonu gelmeyen dijitalleşmesi sayesinde, günümüzde hemen hemen her ülkeden şirketler ve tüketiciler dijital ticaretin avantajlarından yararlanmaktadır. Ülkelerin internet erişimi ve kullanımı arttıkça, dijital alıcıların sayısı da aynı ölçüde artış göstermektedir.


E-ticaret birçok farklı iş modeli çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu iş modelleri satışa konu mal ya da hizmet transferinin hangi taraflar arasında gerçekleştiğine bağlı olarak değişmektedir. Bunlar arasında işletmeden işletmeye (B2B), işletmeden tüketiciye (B2C), iki modeli de kapsayan e-ticaret modeli B2M, işletmeden devlete (B2G), tüketiciden tüketiciye (C2C) ya da tüketiciden işletmeye (C2B) gibi birçok farklı model bulunmaktadır. Dijitalleşme, iş yapış biçimlerini etkilemeye devam ettikçe yeni iş modelleri gelişmektedir. Bu raporda ise, e-ticaret modelleri temel olarak iki ana kategoride ele alınarak; küresel çapta en çok kullanılan e-ticaret türleri olan işletmeden tüketiciye (B2C) ve işletmeden işletmeye (B2B) iş modelleri incelenecektir.

Hazırlayan

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü
Şubat 2021

Rapor Ana Başlıkları

Giriş

Çin E-Ticaret Pazarı

Çin’in Önde Gelen E-Ticaret Platformları

Sonuç ve Değerlendirme