BİRLEŞİK KRALLIK MOBİLYA E-TİCARET PAZAR RAPORU

Ana İş Ortağı

Destekleyen

BİRLEŞİK KRALLIK’TA MOBİLYA VE E-TİCARET EKOSİSTEMİ BİRLİKTE GELİŞİYOR

Mobilya sektörü, katma değeri yüksek ve stratejik alandır. Yüksek istihdam potansiyeli ve bütün kültürlerin kullanması gibi faktörler, sektördeki temel dinamikleri desteklemektedir. Dünya standartlarında üretim yapan mobilya işletmeleri, sektörde öncü rol almıştır. İngiltere gibi gelişmiş ülkeler, dünya mobilya üretiminde ilk sıralarda yer almaktadır. 

Fabrikasyon üretim yapan firmalar, istihdam düzeyi ile paralel olarak büyük firmalardan oluşmaktadır. Ev mobilyası talebi, konutların artışı ile paralel bir seyir izlemektedir. Ofis mobilyaları da, işyeri açılması ile paralellik izlemektedir. Emek yoğun bir sektör olan mobilya, bu açıdan bakıldığında dinamik bir sektördür. Bu sebeple tüketici ürünleri arasında önemli bir yeri olan mobilya, pazar payını giderek artırmaktadır.

Mobilya; taşıması zor, ağır ürünlerdir. Tüketiciler bu ürünleri bizzat görerek almak ister. Ancak, e-ticaret ekosisteminde gelişmeler ve Covid-19 pandemisinin tüketicilerin alışveriş davranışlarında ortaya çıkardığı değişiklikler mobilya ekosistemi ile e-ticaret ekosistemi arasındaki ilişkiyi etkilemiştir. Pandemi yılı olan 2020’de sektör nispeten küçülmüştür. 2021’de ise, sektör, özellikle düğün sektörünün hareketlenmesi ile paralel olarak büyüme eğilimi göstermektedir. 

Bu çerçevede Birleşik Krallık’ta mobilya sektöründe e-ticarete odaklandığımız “Birleşik Krallık Mobilya E-Ticaret Pazar Raporu”, bu ülke özelinde mobilya ekosistemine yeni bir vizyon sağlayacaktır. WORLDEF Enterprise ve Türkiye İş Bankası ana işortaklığı; Fortune Türkiye ve Horoz Lojistik’in iş birliği ile hazırlanan raporda, mobilya sektörü ile ve mobilya e-ticaretinin dünyadaki ve Birleşik Krallık’taki konumu değerlendirilmiştir. Ayrıca, Birleşik Krallık tüketicilerinin mobilya alışverişi alışkanlıkları,  Birleşik Krallık mobilya sektörü e-ticaret platform analizi ve yasal alt yapı gibi konular da ele alınmıştır. 

Birleşik Krallık, refah seviyesi yüksek ve mobilya sektörünün geliştiği bir ülkedir. Rotasını e-ticarete çeviren sektör, Birleşik Krallık özelinde gelişmesini sürdürmektedir. Sektör, geleneksel alışveriş alışkanlıklarını değiştirme eğilimindedir. Giderek e-ticarete daha yakınlaşan sektörde satış kanallarının gelişmesi, hem e-ticareti hem de tüketicilerin alışveriş konforunu olumlu etkilemektedir. Bu anlamda “Birleşik Krallık Mobilya E-Ticaret Pazar Raporu”, Birleşik Krallık özelinde hem mobilya hem de e-ticaret ekosistemine ışık tutacaktır. 

Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ederim. WORLDEF olarak Fortune Türkiye işbirliği ile e-ticaret odaklı sektörel raporlarımız devam edecek. 

Saygılarımla…

Serkan ÇAKIR

Rapor Ana Başlıkları

Mobilya sektörü Genel İncelemesi

Birleşik Krallık Mobilya Pazar ve E-Ticaretinin Konumu

Mobilya Sektörü ve Birleşik Krallık Tüketicisinin Alışveriş Alışkanlıkları

Birleşik Krallık Mobilya Sektörü E-ticaret Platform Analizi

Yasal Altyapı

Genel Değerlendirme