AZERBAYCAN E-TİCARET PAZAR RAPORU

Ana İş Ortağı

Destekleyenler

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN, E-TİCARET EKOSİSTEMİNDE BÜYÜK FIRSATLAR BARINDIRIYOR

Kardeş ülke Azerbaycan’da e-ticaret ekosistemine mercek tuttuğumuz raporumuz, uzun bir çalışmanın ardından yayınlandı. CIS bölgesinin en önemli e-ticaret aktörlerinden olan Azerbaycan, sadece ülke içindeki perakendeciler için değil Türk perakendeciler için de büyük fırsatlar barındırıyor. Bu sebeple rapora özel bir önem atfediyoruz.

Azerbaycan, dinamik online tüketicileri, güçlü ekonomisi, istikrarlı siyasi yapısı ve dijital altyapı çalışmaları ile e-ticaret ekosisteminin odağında olan bir ülke. İletişim teknolojileri açısından sergilediği performansın da etkisi ile kısa ve orta vadede e-ticaret rakamlarında önemli bir artış bekleniyor. Statista’ya göre, 2020 yılında Azerbaycan’da e-ticaret pazarındaki gelirin 405 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 2024 yılına kadar da e-ticaret gelirlerinde 534 milyon dolarlık pazar hacmi öngörülüyor. Bu pazarın en büyük segmenti, birçok ülkede olduğu gibi moda sektörü oldu. Azerbaycan’da moda ürünlerinin, 2020 yılında, genel e-ticaret satış hacminden 117 milyon dolarlık bir pay alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, 2020 yılında yüzde 32,5 olan kullanıcı penetrasyonunun 2024 yılına kadar yüzde 36,4’e ulaşması bekleniyor. Kullanıcı başına ortalama gelir de 122 dolar olarak öngörülüyor.

Bu rakamlar, Azerbaycan’da e-ticaretin artış trendini devam ettireceğini ortaya koyuyor. Ayrıca, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin etkisi ile e-ticaret ekosisteminin sunduğu güvenli ve pratik alışveriş olanaklarına alışan Azeri online müşteri sayısının, öngörülenden daha fazla olabileceğini de belirtmek gerekiyor. Tüm bu verileri üst üste koyduğumuzda Azerbaycan, hem ülke içindeki e-ticaret ekosistemi hem de ülke dışındaki sınır ötesi e-ticaret ekosistemi için oldukça cazip bir pazar.

Azerbaycan’a hem coğrafi hem kültür hem de dostluk bakımından en yakın ülke olan Türkiye, bu pazarda en güçlü rakip olarak öne çıkıyor. Azerbaycan ile tarihten gelen bir kardeşliğimiz var. “Tek millet iki devlet” sözü, iki ülke arasındaki kardeşliğin ne denli büyük olduğunu gözler önüne seren bir sözdür.  Bu sebeple Türk perakendecilerin bu pazarı mümkün olduğunca iyi değerlendirmesi gerekiyor. Azerbaycan’da çok sayıda Türk markası faaliyet gösteriyor. E-ticaretin sürekli dikey yönlü bir ivme sergilediği bu pazarda karşılıklı iş birlikleri geliştirmek için birçok imkan bulunuyor.

WORDLEF olarak Azerbaycan e-ticaret ve e-ihracat pazarını yakından izliyoruz. Bakü’de geçtiğimiz yıl 26 Kasım’da düzenlediğimiz World E-Commerce Forum Eurasia 2019, bu pazara yönelik ilgimizin bir tezahürüdür. 16 Mayıs 2020 tarihinde düzenlediğimiz Online World E-Commerce Forum 2020 etkinliğimize Azerbaycan e-ticaret ekosisteminden birçok firma katıldı. Forum, Azeri ve Türk e-ticaret firmaları arasında işbirliği için önemli bir zemin hazırladı. 2-4 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Online World E-Commerce Forum G20 programına da Azerbaycan’dan hükümet yetkilileri ve e-ticaret firmalarının katılımını bekliyoruz.

WORLDEF ENTERPRISE ve Fortune Türkiye işbirliği ile hazırlanan “Azerbaycan E-Ticaret Raporu”nun, CIS bölgesi özelinde önemli bir kaynak teşkil edeceğine inanıyoruz. Raporda; Azerbaycan e-ticaret pazarının mevcut durumu, lojistik ve dağıtım imkanları, devlet destekleri, ödeme yöntemleri, gümrük ve vergi mevzuatları, Azerbaycan e-ticaret pazarındaki sorunlar ve çözüm önerileri gibi başlıklar yer alıyor. Raporun hazırlanmasında katkısı olan WORLDEF Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Sayın İbrahim Kırcova başta olmak üzere Fortune Türkiye’ye ve emeği geçenlere teşekkür ederim.

Azerbaycan’ı seviyoruz.

Yeni raporlarda buluşmak ümidiyle…

Serkan ÇAKIR

Rapor Ana Başlıkları

Azerbaycan ve İnternette Ticaret

Markalaşma ve Dijitalleşme

Ödeme Yöntemleri

Çözümler

Mevcut Durum Analizi

Lojistik ve Dağıtım

E-Ticaret Sorunları

Mevcut Ticari Durum

Devlet Destekleri

RECOMMENDED

Gümrükleme ve Vergi

Sitede Ara