Online World E-Commerce Forum G20 Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden WORLDEF GLOBAL ORGANİZASYON A.Ş. Şirketi’nin g20.worldef.net (worldef.net/g20) adresindeki başvuru formu aracılığıyla toplayacağı kişisel verilerimi (ad, soy ad, cinsiyet, tc kimlik, doğum tarihi, medeni durum, telefon numarası) ONLINE WORD E-COMMERCE FORUM G20 faaliyetleri çerçevesinde şirketler grubuna bağlı şirketlere, ortak firmalarımıza, şirketimizce hizmet / destek / danışmanlık alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje / program / finansman ortağı olunan yurtiçi / yurtdışı / uluslararası, kamu / özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara bilgi paylaşımı amacıyla işlemesine ve aktarılmasına dair açık rızam vardır.

Menü