2008’den beri E-ihracat girişimleri devam eden Ömer Nart, 2010’da Türkiye’nin ilk E-ihracat şirketi olan Markacom International’ı kurarak 22 ülkeye E-ihracat yapmıştır. 2014’de yeni bir girişim olarak Onlinemerter.com’u kurmuştur. Devamlı olarak E-ihracat sektörünün içinde bulunan Ömer Nart, 2017 yılında ise E-İhracat Platformu’nu kurarak, World eCommerce Forum adıyla Türkiye’deki çalışmalarıyla E-ihracat ekosistemine yeni ivmeler kazandırmaktadır.