worldef-banner 2024 istanbul
Ara
Close this search box.

E-ticaret platformlarına lisans ücreti yükümlülüğü

Anayasa Mahkemesi, E-Ticaret Kanunu’nun 4 maddesinin iptal istemiyle Danıştay’ın yaptığı başvuruyu reddetti. Buna göre, e-ticaret platformları her yıl lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak.

lisans

Anayasa Mahkemesi (AYM), daha önce CHP’nin E-Ticaret Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davayı reddetmişti. Bu kez de Danıştay’ın 4 maddenin iptal istemi amacıyla yaptığı başvuruyu oyçokluğuyla reddetti. AYM kararında, kanunun e-ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet göstermesini sağladığını vurguladı.  AYM ret kararı sonra e-ticaret platformları her yıl lisans ücreti ödemekle yükümlü olacak. AYM’nin konuyla ilgili kararları, 20 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete’de detaylıca yayımlandı.

AYM’NİN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARLARI

Danıştay, 4 maddenin iptalini istemişti

7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, e-ticarette faaliyet gösteren yerli firmaları ve küçük esnafı korumayı amaçlıyor. Danıştay, kanunda yer alan bazı maddelerin iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. Danıştay 10. Dairesi’nin AYM’ye yaptığı başvuruda, e-ticaret platformlarının faaliyet gösterebilmek için “yıllık lisans bedeli uygulaması” da dahil 4 maddesinin iptalini istemişti.

Danıştay’ın iptalini istediği maddeler

Danıştay, kanunda “ekonomik bütünlük” tanımı başlığı altında yer alan “paylarının en az yüzde 25’ine” ifadesi ile yapılacak denetimleri ilgilendiren maddede yer alan ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilerini içeren, “bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir” ifadesinin iptalini talep etmişti.

Danıştay, ayrıca, “Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir” maddesinin de iptali istemişti.

Diğer taraftan, e-ticaret platformlarının bir takvim yılında gerçekleşen net işlem hacmi kapsamında her yıl faaliyet gösterebilmek için lisans ücreti ödemelerini içeren maddenin de iptali talep edilmişti.

“Lisans ücreti e-ticaretin gelişmesine katkıda bulunulması bağlamında kamu yararına yöneliktir”

AYM, kararında, kanunun e-ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile sağlıklı ve düzenli işlemesini amaçladığını belirtti. Lisans ücretlerinin ödenmesinin önemini ise şöyle açıkladı;

“Lisans ücreti elektronik ticaretin dengeli ve sağlıklı şekilde büyüme ve gelişmesine katkıda bulunulması bağlamında kamu yararına yönelik olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür. Elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren işletmelerden bir kısmının piyasaya hakim olması durumunda hakim konuma erişen işletmenin rekabet ortamını bozucu etki yaratacağı açıktır. Eşit rekabet için getirilen lisans ücreti kamu yararı dışında başka bir amaca yönelik değildir.”

AYM, e-ticaret kanununu bir kez daha tescil etti; Danıştay’ın iptal başvurusu reddedildi!

Days
Hours
Minutes
Seconds

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Editor Seçimleri

İlginizi Çekebilecek Haberler

worldef istanbul 2024
Haberler

WORLDEF ISTANBUL 2024 sona erdi!

WORLDEF ISTANBUL 2024, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 3 gün boyunca global e-ticaret ekosistemini ağırladı. Etkinlikte 20 binden fazla ziyaretçi yer aldı.

Days
Hours
Minutes
Seconds