Paylaş

E-Ticarette Fulfillment Raporu yayında!

Fulfillment
AKBANK’ın katkıları ile WORLDEF YAYINLARI tarafından hazırlanan sektör analiz raporlarının bir yenisi olan “E-ticarette Fulfillment (Sipariş Karşılama) Sektörü” raporu yayınlandı.
Takip Et

WORLDEF YAYINLARI tarafından e-ticaret ekosistemine doğru bilgi sağlamak ve sektörün bilgi kaynağını güncel tutmak üzere sektör analiz raporları yayınlanmaktadır. Yayınlanan raporlarla, sektörün içinde bulunduğu duruma ışık tutulurken, e-ticaret ve e-ihracat firmalarına da global vizyon sunuluyor. Bu kapsamda sektör analizlerine dair son çalışma WORLDEF YAYINLARI tarafından hazırlanan “E-ticarette Fulfillment (Sipariş Karşılama) Sektörü” oldu.

Raporda; Fulfillment (Sipariş Karşılama) Nedir? , Fulfillment Şirketlerinin Yarattığı Katma Değer, Fulfillment (Sipariş Karşılama) Şirketlerinin Temel Fonksiyonları, Dünyada Fulfillment (Sipariş Karşılama) Alanındaki Gelişmeler, E-Ticaret Fullfillment Sektöründe Trendler, Fullfilment Şirketlerinin Karşılaştıkları Zorluklar, E-Ticaret Fulfillment Sektöründe Gelecek Beklentileri başlıkları altında sipariş karşılama sektörü derinlemesine analiz edildi. Fulfillment sektörüne dair ihtiyaç duyulan bilgiler ve son gelişmeler e-ticaret ekosistemine sunuldu.

Fulfillment (Sipariş Karşılama) Nedir?

Yayınlanan raporda, fulfillment kavramının açıklaması ile başlanarak sürece dair bilinmesi gerekenler açıklandı.  “Fulfillment”, Türkçe karşılığı “sipariş karşılama” olan ve e-ticaret faaliyetlerinin depolama, elleçleme, ambalajlama, envanter, stok yönetimi, son kilometre (last mile) lojistiği ve iade süreçlerinin profesyonel şirketler tarafından gerçekleştirilmesiyle ortaya çıkan bir iş alanı olarak tanımlandı.

Fulfillment Şirketlerinin Yarattığı Katma Değer

Sipariş karşılama şirketlerinin ürettiği hizmetlerin kullanılmasının temelde bir dış kaynak kullanımı (outsourcing) kararı ile ilgili olduğu belirtilmekte ve alternatif olarak e-ticaret şirketleri, sipariş karşılama şirketlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetleri kendi bünyelerinde yatırım yaparak gerçekleştirebilecekleri açıklanmaktadır. Fulfillment şirketlerinin e-ticaret firmalarına sağlayacağı katkılar raporda dört alt başlıkta açıklanmaktadır.

Her e-ticaret şirketinin kendi iş modeline en uygun sipariş karşılama şirketini seçerek hedef kitlesine daha uygun koşullarda hizmet verebileceği belirtilirken, sipariş karşılama şirketi ile çalışmak için belirli bir sipariş seviyesinde çalışmak gerektiğinin altı çizildi. Satışların yüzde onundan daha yüksek bir operasyon maliyeti söz konusu olursa sipariş karşılama şirketlerinden hizmet almak daha uygun bir yöntem olarak açıklanmaktadır.

E-ticaretin var olan rekabet ortamında süreçlerin tümünün optimize edilmesi gerektiği söylendi. Bu noktada raporda, sipariş karşılama süreçlerinin çok sayıda uzmanlık gerektiren iş paketini e-ticaret firmasının üzerinden alarak, firmanın pazarlama ve satışa odaklanmasını sağlayabileceği belirtildi.

E-ticaret şirketlerine sağlayacakları bir diğer değer olarak sipariş karşılama süreçlerini kendi içinde yönetmenin şirketlerin az sayıda işlem nedeniyle büyük lojistik maliyetleri yaratabildiği bu yüzden sipariş karşılama şirketleri çok sayıda şirkete aynı anda hizmet verdikleri için ölçek ekonomisi yaratabilecekleri belirtildi.  Bu yolla e-ticaret firmalarının düşük maliyetlerle hem yerel hem de küresel pazarlara ulaşma imkanı sağlayabileceği söylendi.

Raporda, pazarlama süreçlerinin hemen ardından başlayan sipariş karşılama süreçlerinin e-ticaret şirketleriyle entegre bir şekilde yürütülmesi firmaların güvenilirliğini, müşteri desteğini ve iade süreçlerini daha kolay yönetilebilir hale getireceği söylendi. Envanter yönetimi desteği alan şirketler için stokların güvenilir bir şekilde izlenmesinin ve bu yolla satış kayıplarının ortadan kaldırılmasının söz konusu olacağı vurgulandı.

Dış kaynak kullanımının (outsourcing) e-ticaret şirketleri için ciddi bir maliyet tasarrufu anlamına geldiği belirtilerek, e-ticaret şirketlerinin yatırım maliyetleri ile genel yönetim giderlerini makul seviyelerde tutmasına yardımcı olacağı açıklandı. E-ticaret işlem hacmi büyüdükçe ilave depo, yazılım, donanım, insan kaynağı ve genel giderler ihtiyacının artması ile sipariş karşılama hizmetlerinin dış kaynak yoluyla tedarik edilmesi daha az maliyetli bir yöntem olarak belirtildi.

Fulfillment (Sipariş Karşılama) Şirketlerinin Temel Fonksiyonları

Raporda sipariş karşılama şirketlerinin temelde dört önemli fonksiyonu bulunduğu ve bu dört temel fonksiyon altında toplanacak çok sayıda faaliyeti gerçekleştiren bu şirketlerin, her geçen gün yeni profesyonel hizmetler geliştirmekte ve bu alandaki önemli bir boşluğu doldurdukları açıklanmaktadır.

Sipariş karşılama şirketlerinin dört temel fonksiyonu; Depolama, Elleçleme, Nakliye ve Kargo/Kurye Süreçleri ve İade Süreçlerinin yönetimi olarak belirtilmekte ve fonksiyonların açıklamaları raporda yer almaktadır.

Dünyada Sipariş Karşılama Alanındaki Gelişmeler

Raporda sipariş karşılama alanın dünyadaki durumu ve güncel bilgiler ele alınarak sektörün süreci yakından takip etmesi için bilgiler sağlanmaktadır.

E-ticarette sipariş karşılama dünyasında önemli gelişmeler yaşandığı vurgulanarak, özellikle Covid-19 pandemisi döneminde yaşanan talep patlamalarının sektörde tüm dengeleri değiştirdiği açıklandı. E-ticaret fulfillment sektörünü etkileyen ana gelişmeler ise Markaların Doğrudan Tüketiciye (DTC – Direct to Consumer) Ulaşma Çabaları, Hibrit Fulfillment, Fulfillment Süreçlerinde Otomasyon vee Premium Hizmetler ve Müşteri Deneyimi olarak raporda yer almaktadır.

E-Ticaret Fulfillment Sektöründe Trendler

E-ticaret sipariş karşılama sektörü, e-ticaretin hızlı bir şekilde büyümesine bağlı olarak hızlı bir şekilde büyüyen sektörlerden birisi olarak açıklandı. Fulfillment sektörünün e-ticaretin gelişimine paralel olarak hızlı bir şekilde büyürken Amerika Birleşik Devletleri’nde fulfillment sektörünün yaklaşık 96 milyar dolarlık bir sektör oluşturduğu belirtildi. Raporda, sipariş karşılama sektörünün önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesini sürdürüp 2030 yılında 198 milyar dolar civarında bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiği yer aldı.

Raporda, e-ticaret sipariş karşılama teknolojilerinin sadece daha yüksek maliyet verimliliği, daha fazla maliyet tasarrufu ve gelişmiş müşteri memnuniyeti avantajları sunmadığı ve bu faydaların yanı sıra tedarikçi tabanını genişletme, müşteri yolculuğu, doğrudan tüketiciye (DTC) sipariş karşılama, gerçek zamanlı izleme, son kilometre lojistiği ve sürdürülebilirlik trendleri ile sektörün gelişimine katkı verdiği açıklandı.

Fulfilment Şirketlerinin Karşılaştıkları Zorluklar

Raporda, fulfillment şirketlerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığı açıklandı. Özellikle pazara yeni giren ve daha küçük ve orta ölçekli e-ticaret sipariş karşılama şirketlerinin karşılaştığı sorunlar; pazarda meydana gelen hızlı değişim, giderek artan rekabet ve değişen müşteri talepleri olarak belirtildi.

E-Ticaret Fulfillment Sektöründe Gelecek Beklentileri

Raporda son başlık olarak sipariş karşılama sektöründe gelecekte neler olabileceğine dair beklentiler açıklanarak sektörün gelecek planlamalarına katkı sağlamak amaçlandı.

Küresel pazardaki bazı şirketlerin sipariş karşılama hizmetleri için robotları çokça kullanmaya başladığı ve bu durumun giderek artan seviyelerde olacağı belirtildi.

Fulfillment sektöründe büyük veri kullanımı, pazaryerleri ve ödeme ağ geçitleriyle entegrasyon, kargo/kurye şirketleriyle ortaklıkların daha gelişmiş modelleriyle tüketiciler ve e-ticaret tedarik zincirindeki diğer paydaşlar arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olacak yeni iş modellerinin sayısının artacağı öngörüldü.

Gerçek zamanlı veriler, talep tahmini, sevkiyat, iade yönetimi ve diğer birçok alanda ağırlıklı olarak otomasyona dayalı bu iş modellerinin e-ticaret sektörünün gelişiminde önemli rol oynayacağı söylendi.

Paylaş
Mukaddes Oduncular
Mukaddes Oduncular
İçerik Editörü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler
Sitede Ara