E-İhracatta Temel Bilgiler

E-ihracat ya da sınır ötesi e-ticaret, son yıllarda yaygınlaşan bir ihracat türüdür. E-ihracatta temel bilgiler ile global pazarlardaki müşterileri hedefleyebilirsiniz. E-ihracat, genellikle mikro ihracat ile karıştırılsa da birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan ticaret modelleridir. E-ihracat, online sistemler üzerinden uluslararası pazarlarda satış imkanı verir. Farklı ülkelerindeki müşterilere ulaşmak için büyük bir potansiyel barındıran e-ihracat, çeşitli faktörlerin kombinasyonudur. E-ihracatta süreç, hedef pazarın belirlenmesi ile başlar. Lojistik altyapı, e-ticaret sitesi tasarımı, vergi mevzuatları, lokalizasyon ve ödeme yöntemleri gibi birçok süreç, sınır ötesi e-ticaretin ana unsurlarıdır. Girişimin büyüklüğü oranında fırsatlar ve avantajlar sunan e-ihracatta temel bilgiler nelerdir? E-ihracatta kullanılan terimler nelerdir? İşte cevapları…
25 Ağustos 2020

Abone Ol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
25 Ağustos 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
E-ihracat ya da sınır ötesi e-ticaret, son yıllarda yaygınlaşan bir ihracat türüdür. E-ihracatta temel bilgiler ile global pazarlardaki müşterileri hedefleyebilirsiniz.

Sınır Ötesi E-Ticaret Nedir?

E-ihracatta temel bilgiler hakkında detaylı bilgi vermeden önce sınır ötesi e-ticaret nedir sorusunun cevabını verelim! Dünyada iki tür online satıcı vardır; ülkelerinde satış yapanlar ve ülkeler arası satış yapanlar… Sınır ötesi e- ticaret; bir işletme, bir perakendeci veya bir marka ile tüketici arasında (B2C); iki işletme veya markalar ya da toptancılar arasında (B2B) ve iki özel kişi arasında (C2C) online ticareti ifade eder.

Sınır ötesi e-ticaret aracılığı ile kendi sınırlarının dışından ürün satın alan online müşterilerin sayısı son iki yılda büyük oranda arttı. Bu sebeple birçok büyük perakendeci sınır ötesi teslimat seçeneklerini genişletiyor. Coğrafi sınırlar online tüketiciler için giderek daha fazla açılıyor. 2022 yılına kadar sınır ötesi e-ticaretin 630 milyar dolarlık bir pazar haline gelmesi bekleniyor.

Sınır ötesi e-ticaret ülke bazında da farklılık gösteriyor. Örneğin; Çin’de sınır ötesi e-ticaret 60 milyar dolar değerine ulaştı. Ülkede gelirler arttıkça ithal mallara olan talep de artıyor. Fransa’da sınır ötesi satın almalar giderek artıyor. Fransız tüketicilerin neredeyse yarısı sınır ötesi satıcılardan ürün satın alıyor. Bu, sınır ötesi e-ticareti Fransa’da en hızlı büyüyen e-ticaret segmenti haline getirmiş durumda. Bu sebeple sınır ötesi e-ticaret yeni bir ticaret türü değil; ancak malların sınır ötesi pazarlara satılması hızı giderek artıyor. E-ihracatta temel bilgiler sayesinde sınır ötesi pazarları hedefinize alabilirsiniz!

Neden E-İhracat?

Neden e-ihracat sorusunun cevabı e-ihracatta temel bilgiler ile bağlantılıdır! Statista’ya göre, Amerikalı online müşterilerin yüzde 27’si hem yurt içinde hem de sınır ötesi alışveriş yapıyor. Avusturyalı tüketiciler için bu oran yüzde 71’e yükseliyor. Bu ve benzeri birçok istatistik, dünyanın birçok ülkesinde markalar ve online satıcılar için ürünlerini yeni pazarlara satma, satışları ve gelirleri artırma fırsatı olduğunu gösteriyor. Ancak, ürünleri yeni pazarlarda satmak bazı zorlukları da beraberinde getirir. Ürün için talep var mı? İadelerle nasıl başa çıkılır? Bu ülkelere gönderim yapılabilir mi? Hedef ülkenin vergi mevzuatı nedir? E-ihracata başlamayı düşünen markaların bu ve benzeri soruların cevaplarını bulması gerekir.

Sınır ötesi e-ticaret herhangi bir e-ticaret işletmesi için bir büyüme stratejisi olarak düşünülmelidir. E-ihracat için en ideal yaklaşım, Amazon ve eBay gibi global pazaryerlerinde satış yapmaktır. Amazon, e-ticaret ekosistemine yeni ülkeler eklemeye devam ediyor. Kendi ülkenizde e-ticaret satışı yapıyorsanız Amazon kanallarını satış hedeflerinize ekleyerek Amazon’un küresel müşteri tabanından yararlanabilirsiniz. E-ihracatta temel bilgiler, neden ihracat sorusuna da bir cevap niteliğindedir!

E-İhracatta Temel Bilgiler ve Terimleri

E-ihracatta temel bilgiler çerçevesinde e-ihracata özgü bazı terimler vardır. Bu terimleri iyi anlamak, başarılı e-ihracat girişimi için anahtar roldedir. E-ihracatta kullanılan ya da karşılaşılan bazı terimler şunlardır;

Mikro ihracat: E-ihracatı destekleyen bir ticari yapı olan mikro ihracat, 15 bin avro ve 300 kilograma kadar olan siparişler için geçerlidir. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile sınır ötesi bedelli ihracatlardır.

ETGB: “Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi” ifadesinin kısaltması olan ETGB, taşıyıcılar yani operatörler tarafından elektronik ortamda düzenlenen bir beyandır.

GTİP: “Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu” ifadesinin kısaltmasıdır. Ürünlerin tanımını ve ayrımını yapan kodlardır. Türkiye’de tarife cetveli yerine kullanılır. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde bulunan 12 haneli kod, GTİP’tir.

Armonize Sistem Kodu: İngilizce “Harmonized System” ve “HS Code” olarak ifade edilen Armonize Sistem Kodu, uluslararası ticari standartlarından biridir. Ürünlere armonize şekilde numara ve isim verilir. Bir nevi ürünlerin gümrük işlemlerindeki kimlik numarasıdır.

A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliği anlaşması belgesidir. Dolaşımı serbest olan mallarda gümrük muafiyeti için düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi, ihracatçı tarafından düzenlenir.

B2C: “Business to Consumer” ifadesinin kısaltmasıdır. İşletmeden tüketiciye e-ticaret modelidir. En yaygın e-ticaret modelidir. Bu sebeple e-ihracatta temel bilgiler arasında B2C süreçleri önemli bir yer tutar. Ürünlerin ve fiyatların açık bir şekilde yayınlandığı B2C iş modelinde ürünle ilgili teslimat, garanti ve fiyat gibi tüm özellikler üretici ya da satıcı tarafından tek taraflı olarak belirlenir. Ürünler, tüm özellikleri ile tüketiciye sunulur.

Online ödeme: İnternet ortamında yapılan para transferidir. Online alışverişlerde tüketicinin ödemeleri online sistemler üzerinden gerçekleştirilir. Kredi kartı, banka kartı, dijital cüzdan ve PayPal gibi ödeme yöntemleri, online ödeme sistemlerinden bazılarıdır.

Entegrasyon: E-ticaret sitelerinin farklı sistemlerle entegre edilmesidir. Lojistik entegrasyonu, kargo entegrasyonu, pazaryerleri entegrasyonu ve ödeme entegrasyonları gibi sistemlerin e-ticaret sitesi ile uyumlu hale getirilmesini ifade eden genel bir tanımdır.

Lokalizasyon: “Yerelleştirme” olarak da tanımlanan lokalizasyon, farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin online profillerinin yerel dile ve kültüre uygun hale getirilmesi süreçleridir.

Pazaryeri: İngilizce “marketplace” olarak ifade edilen pazaryeri, dünyanın farklı ülkelerine ürün satmak üzere tasarlanan online platformlardır. E-ihracatta temel bilgiler içinde pazaryerlerinin önemli bir yeri vardır. Bireysel ya da kurumsal satış yapılabilen pazaryerlerine Amazon, N11, Walmart ve AliExpress örnek olarak verilebilir.

Dropshipping: “Stoksuz satış” olarak da bilinir. Bu satış modelinde perakendeci mallarını stokta tutmaz. Siparişler müşteriye doğrudan bir toptancı ya da tedarikçi tarafından gönderilir. Popüler bir tedarik zinciri sistemidir.

Fulfillment: Temelde depolama ve lojistik sistemidir. Siparişin hedef ülkede yerine getirildiği bir depolama modelidir. Siparişle ilgili tüm operasyonları satıcı adına fulfillment firması yürütür.

WORLDEF’in Denizli E-İhracat Konferansı’nda firmaların e-ihracat başarı hikayeleri konuşuldu!

E-İhracat Hakkında Faydalı Bilgiler

E-ihracatta temel bilgiler çerçevesinde aşağıdaki bilgiler de sınır ötesi e-ticaret girişimlerinize katkı sağlayacaktır!

  • E-ihracat; mikro ihracat, e-ticaret ve müşteri denkleminin merkezindedir.
  • Mikro ihracatın sunduğu avantajlar e-ihracatın gelişmesini sağlamıştır.
  • E-ihracat yolu ile birçok ürün yurt dışına satılabilir; ancak bazı ülkelerde bazı ürünlerle ilgili kısıtlamalar vardır.
  • Ülkelere ve eyaletlere göre belirli kısıtlamaları olan sektörler şunlardır; giyim ve ayakkabı, güzellik ve kozmetik, tüketici elektroniği, sağlık ürünleri, emniyet ürünleri…
  • Küresel bir e-ticaret veya e-ihracat markası olmak için güçlü bir teknoloji altyapısı gerekir. Ürünler bir şekilde satılabilir; ancak zamanı ve marjı tüketen analog sistemler ve işlemlerdir.
  • Uluslararası müşterilerde güven kazanmak için hem ödeme hem de teslimat yöntemlerinin yerelleştirilmesi önemlidir. Örneğin; ziyaretçinin IP adresine göre sitedeki para birimlerinin değişmesi müşterilerde güven oluşturur.
  • Dış pazarlarda tüketici talepleri; iklim, dini inançlar ve kültürel normlar gibi faktörlerle bağlantılıdır.
  • Bir ürünün bir ülkede popüler olması onun uluslararası düzeyde rağbet göreceği anlamına gelmez. Bu sebeple bir ürün yurt dışında satışa sunulmadan önce hedef pazar analizi yapılması gerekir.
  • Herhangi bir sınır ötesi e-ticaret girişiminin başarısının temeli, ürünlerin son kullanıcıya teslim edilmesini sağlamaktır. Bu sebeple lojistik ve nakliye e-ihracatta başat roldedir.

WORLDEF İle E-İhracat Başlayın!

E-ihracat, global pazarlarda bir ayak izi oluşturmaktır. Markanızın ya da ürünlerinizin uluslararası bir pazarda alıcı bulabilmesi için dijital ve fiziksel sistemlerin senkronize bir şekilde uyumlaştırılması gerekir. Yabancı bir pazara girerken bazı ipuçlarına ihtiyacınız olacak! E-ihracatta temel bilgiler nelerdir? E-ticaret altyapısı nasıl kurulur? E-ihracatta entegrasyon süreçlerinde nelere dikkat edilmelidir? E-ihracatta kullanılan modüller nelerdir? E-ihracat devlet teşvik türleri ve şartları nelerdir? Bölge bazlı şirket kurulumu nasıl yapılır? B2C lojistik süreçlerinde nelere dikkat edilir? Yerelleştirme ve içerik yönetimi neden önemlidir? Bu soruların cevapları ve daha fazlası için WORLDEF’in e-ihracat eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile tanışın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler

Menü