Paylaş

Her iş insanının bilmesi gereken 10 startup metriği

4 Dakika
Startup
Her startup şirketinin ve iş insanının başarılı ve sürdürülebilir olmak için bilmesi gereken metrikler vardır. Bilinmesi gereken 10 startup metriğini sizler için derledik.

Yapılan araştırmalar, rekabetçi startup ekosisteminde pek çok startupın beş yılı tamamlayamadan kapandığını gösteriyor. Startup pazarında sağlam bir yer edinmek için iş insanlarının göz önünde bulundurması gereken metrikler çok önemli bir noktada duruyor.

Startupların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve uzun vadeli olabilmesi üzerine her iş insanının bilmesi gereken 10 startup metriği şöyle:

Aktif Kullanıcılar, Yinelenen Gelir, Müşteri Edinme Maliyeti, Harcama Katsayısı, Yakma Oranı, Nakit Kaynak, Kayıp Oranı, Elde Tutma Oranı, Brüt Kar Oranı ve Brüt Mal Değeri

1) Aktif kullanıcılar (Active Users)

Aktif kullanıcılar, ürün veya hizmetlerle etkileşime geçen kullanıcı sayısı hakkında değerli bilgiler vermektedir. Ürün ve hizmetlerle günlük aktif kullanıcılar ve aylık aktif kullanıcılar etkileşime geçer. Toplam kullanıcı sayısı, ürünü aslında kimin kullandığını söylemeyecektir.

Aktif kullanıcı sayısının bilmesi bir şirketin gelir potansiyelinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Şirketin henüz gelir elde etmediği durumda aktif kullanıcılar harika bir gösterge sağlayacaktır. Aktif kullanıcıların işleyiş biçimine dair bir örnek verelim. Örneğin; Facebook’un AAK tanımı, aylık aktif kullanıcı, ölçüm tarihi itibariyle son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış ve Facebook’u ziyaret etmiş kayıtlı bir Facebook kullanıcısıdır.

2) Yinelenen Gelir (Recurring Revenue)

Yinelenen, yani abonelik gelir modellerine sahip girişimler için geçerli olan yinelenen gelir modeli, iki şekilde gerçekleşir. Yinelenen gelir modelinde Yıllık Yinelenen Gelir (YYG) ve Aylık Yinelenen Gelir (AYG) modelleri vardır.

Bu durumda yıllık veya aylık bazda normalleştirilmiş yinelenen gelir yansıtılır.

Yinelenen gelir modelinin nasıl işlediğine dair; A şirketinin tek bir müşterisi olduğu varsayılarak, müşterisi ile bir defaya mahsus olacak şekilde 3 yılık abonelik sözleşmesi yaptığını örnek olarak alalım. Bu örnek kapsamında, A şirketinin müşterisine 2.000 dolar hizmet ücreti ile 15.000 dolar maliyetli 3 yıllık sözleşmeyi imzalatması ile A şirketinin yinelenen gelirinin hesaplanması 15.000 $ / 3 (yani yıl sayısı) = 5.000 $ olur. Bu hesaplama biçiminde tek seferlik bileşen hariç tutulmakta, yalnızca yinelenen bileşen dahil edilmektedir.

3) Müşteri Edinme Maliyeti (Customer Acquisition Cost)

Müşteri edinme maliyeti, müşterinin satılan ürün veya hizmeti ilk olarak satın almasını sağlamak için katlanılan toplam maliyettir.

Müşteri Edinme Maliyeti, toplam satış ve pazarlama harcamasının, eklenen yeni müşteri sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu metrik, pazarlama ve satış stratejilerinin verimliliği ile ilgili de bilgi vermektedir.

Müşteri Edinme Maliyetinin hesaplanması konusunda şu örnek verilebilir:

A şirketinin pazarlama ve satış kampanyası için 4.000 $ harcaması ve karşılığında 200 yeni müşteri kazanması durumunda, A şirketinin müşteri edinme maliyetinin toplam satış ve pazarlama harcamasının, eklenen yeni müşteri sayısına bölünmesi ile yani 4.000 $ / 200 = müşteri başına 20 $ olarak hesaplanır.

4) Harcama/Yakma Katsayısı (Burn Multiple)

Harcama veya yakma katsayısı, işletmenin her bir büyüme birimini elde etmek için ne kadar harcama yaptığıyla ölçülür.

Yakma katsayısı, yakılan nakit ile eklenen net Yıllık Kalıcı Gelirin bölünmesi ile hesaplanır. Yakma katsayısı sadece satış ve pazarlamayı değil, şirket genelindeki iş fonksiyonlarını dikkate alır.

Harcama ya da yakma katsayısının hesaplanmasına dair şu örnek verilebilir:

A Şirketi, yıllık kalıcı gelirine 1 milyon dolar eklerken, çeyrekte 2 milyon dolar yakıyor. Bu durumda 2x yakma katsayısı oluyor. Bu durumun erken aşamadaki bir startup için kabul edilebilirdir.

Başka bir örnek olarak ise; B şirketi çeyrekte 5 milyon dolar yakıyor, 1 milyon dolar net yıllık kalıcı gelir ekliyor. Bu durumda yakma katsayısı 5x’dir. Bu katsayı çok yüksek olduğu için şirketin maliyetlerini düşürmesi gerekmektedir. Bu durumda B şirketi, geç aşamadaki bir şirket gibi nakit yakmaktadır.

Yakma katsayısı, Kredi-Değer Oranı veya Müşteri Edinme Maliyeti gibi diğer verimlilik katlarından daha önemlidir.

Yakma katsayısının seviyesine göre verimlilik durumu tanımlanmaktadır. Yakma katsayısı ve karşılığında verimlilik seviyeleri şu şekildedir:

<1.0x yakma katsayısının verimliliği muhteşem,

1.0x-1.5x yakma katsayısının verimliliği harika,

1.5x-2.0x yakma katsayısının verimliliği iyi,

2.0x-3.0x yakma katsayısının verimliliği şüpheli,

>3.0x yakma katsayısının verimliliği kötü.

5) Yakma Oranı (Burn Rate)

Yakma oranı, bir startupın, ne kadar hızlı nakit tükettiğini ve nakit rezervlerinin boşalmasına ne kadar süre kaldığını göstermektedir. Yakma oranı Brüt Yanma Oranı ve Net Yanma Oranı olarak ikiye ayrılır. Brüt Yanma Oranı belirli bir süre boyunca yakılan toplam nakdi ölçmektedir. Net Yanma Oranı ise belirli bir süre boyunca nakit girişini, nakit çıkışına karşı ölçmektedir. Her ikiside genellikle aylık bazda hesaplanır.

Brüt Yanma Oranı ve Net Yanma Oranı şu örnekle açıklanabilir:

Mayıs ayında A şirketi maaşlar için 10.000 $, kira için 5.000 $ ve pazarlama için 2.000 $ harcadı. 4.000 $ da gelir elde etti. Böylece Brüt Yanma Oranı = 10.000 $ + 5.000 $ + 2.000 $ = 17.000 $ şeklinde hesaplanır.

Net Yanma Oranı ise; Aylık gelir – Brüt Yanma Oranı şeklinde hesaplanır. Yani; Net Yanma Oranı = 4.000$ – 17.000$ = 13.000$ şeklindedir.

6) Nakit Kaynak (Cash Runway)

Nakit kaynak, şirketin nakdinin bitmesine kaç ay kaldığını göstermektedir. Nakit kaynak metriğine odaklanmak bir startup için hayati önem taşımaktadır.

Nakit kaynak hesaplaması, nakit bakiyesinin Net Yanma Oranı’na bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Nakit kaynak hesaplamasına şu örnek verilebilir:

A şirketinin 169.000 $ nakdi vardır ve her ay 13.000 $ yakmaktadır. Yani nakit kaynak 169.000 $ / 13.000 $ = 13 ay şeklinde hesaplanır.

7) Kayıp Oranı (Churn Rate)

Abone kaybı oranı, şirketin aboneliklerini iptal etmeyi tercih eden mevcut müşterilerin yüzdesini ölçmektedir.

Kayıp oranı hesaplaması şu şekildedir: (İlk abonelerin sayısı – Son abonelerin sayısı) / İlk abonelerin sayısı.

8) Elde Tutma Oranı (Retention Rate)

Elde Tutma Oranı ile müşteri kaybı ters orantılıdır. Yeni müşteri edinmenin yanı sıra elde edilen müşteriyi kaybetmemek daha da önemlidir. Elde Tutma Oranı metriği ile belli bir periyotta ödeme yapmaya devam eden müşterilerin yüzdesi görülmektedir.

Elde Tutma Oranı hesaplaması; Elde Tutma Oranı= 1 – Kayıp Oranı şeklindedir. Örneğin; bir şirketin elde tutma oranı yüzde 70 olduğunda, kayıp oranı yüzde 30’dur. Müşteri kaybı = 1 – %70 = %30 olarak hesaplanmaktadır.

9) Brüt Kâr Oranı (Gross Margin)

Brüt kâr marjı, satılan malların maliyeti düşüldükten sonra geriye ne kadar gelir kaldığını göstermektedir. Bir başka ifade ile yüzde olarak ifade edilen kar marjı, ürünün gerçek maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı gösterir. Brüt Kar Oranı hesaplaması ise brüt kârın, gelire bölünmesi ile gerçekleşmektedir. Hesaplanan brüt kar oranı, işletmenin giderlerine rağmen kar elde edip edemeyeceğini göstermektedir.

Brüt Kâr Oranı’nın hesaplanması ile ilgili şu örnek verilebilir: A şirketi yılda 100.000 $ gelir elde etmektedir. Ancak, A şirketinin

ürünlerini tedarik etmesi ve sevk etmesi yılda 20.000 $’a mal olmaktadır. Bu rakamlar ile hesaplandığında, Brüt Marjı = (100.000 $ – 20.000 $) / 100.000 $ = %80 şeklindedir.

10)   Brüt Mal Değeri (Gross Merchandise Value)

Brüt mal değeri, belirli bir süre boyunca satışlardan elde edilen toplam tutardır. Brüt Mal Değeri, pazaryeri ve e- ticaret işletmeleri için önemlidir.

Brüt Mal Değeri’nin hesaplanması şu şekildedir: Brüt Mal Değeri = (Malların satış fiyatı) x (Belirli bir süre boyunca yapılan satış sayısı).

Gelir, Brüt Mal Değeri’nin yalnızca bir kısmıdır. Örneğin; Etsy üzerinden 100$’a bir oyuncak satıldığında, Etsy yüzde 10 komisyon alıyor. Bu durumda Etsy için Brüt Mal Değeri = 100 $’dır.

Bu senaryoda, şirket geliri = (1-0,1) * 100 = 90 $ olarak hesaplanmaktadır. Etsy geliri = 10 $’dır. Gelir ve Brüt Mal Değeri birbirine eşit değildir.

Paylaş
Mukaddes Oduncular
Mukaddes Oduncular
İçerik Editörü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler
Sitede Ara