WORLDEF Yuvarlak Masa Toplantıları

WORLDEF, E-ticaret ve e-ihracat ekosistemine odaklanan, kamudan üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve Ecom Leaders Club üyelerinin yer aldığı yuvarlak masa toplantıları düzenler.

Bu toplantılarda ekosistemin mevcut durumu, sorunlara çözüm önerileri geliştirilir. Katılımcılarımızın geliştirdiği öneriler ve yorumlar ise sektörü iyileştirmek adına rapor haline getirilir.

Sitede Ara